DANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKH SV NĂM HỌC 2015-2016

12 tháng 9, 2016
DANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKH SV NĂM HỌC 2015-2016

 

TT  Tên chuyên đề SV thực hiện Lớp GV hướng dẫn
1 Đề xuất giải pháp thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới tại xã Mường Thanh, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu Lò Thị Học
Lò Thị Hịa
58-KN Hoàng T. Minh Huệ
2 Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng bón đạm đến sinh trưởng của Đinh lăng lá nhỏ Lưu Thị Thu
Ng. Thị Hải Yến
Sồng A Lồng
Kiều Trí Đức
3 Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng bón đạm đến sinh trưởng và năng suất của lúa nếp 86 tại Phù Lưu Tế - Mỹ Đức Hoàng Văn Thành
Triệu Linh Hương
Sỹ Thị Nga
Nguyễn Thanh Thủy
Kiều Trí Đức
4 So sánh đặc điểm sinh trưởng và phát triển của một số giống lúa vụ xuân năm 2015 tại thị trấn Tế Tiêu, Mỹ Đức, Hà Nội Trịnh Ngọc Mạnh
Nguyễn Thị Ngọc Mai
Vi Thị Hồng Phúc
58-KN Bùi Thị Cúc
5 Đánh giá đặc điểm sinh trưởng, phát triển của
các dòng lúa QT vụ xuân 2015 tại Phù Lưu
Tế, Mỹ Đức
Trần Thị Xuân
Chẳng Thị Huyền
Phùng Thị Tuyết Nhung
Trần Thị Xuân
58-KN Bùi Thị Cúc
6 Đặc điểm thành phần mùn và hàm lượng mùn trong đất dưới rừng trồng Keo tai tượng và Thông mã vĩ tại VQG Ba Vì, Hà Nội Phạm Văn Hạnh
Phạm Thị Hồng Nhung
58-KN Trần Thị Nhâm
7 Đánh giá lượng cacbon tích lũy trong đất dưới một số trạng thái rừng tại VQG Xuân Thủy, Nam Định Lã Thị Bình
Đỗ Văn Đạt
Hoàng Hải Cương
57-LS
57-LS
58C-LS
Nguyễn Hoàng Hương
8 Đánh giá lượng Carbon tích lũy trong đất dưới một số trạng thái rừng ở Gia Lai và Kom Tum Trần Văn Chủ
Hà Vân Anh
57-LS
58A-LS
Nguyễn Minh Thanh
9 Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhân giống cây Bương lông Điện Biên tại huyện Đoan Hùng, Phú Thọ Nguyễn Hà Long
Lê Quốc Hưng
Hoàng Văn Dũng
Trần Thị Quỳnh
Lại T. Quỳnh Quyên
59A-LS Ng. Thị Thu Hằng
Nguyễn Anh Dũng
10 Nghiên cứu khả năng tái sinh của một số loài  cây bản địa được trồng tại núi Luốt, trường ĐHLN, Chương Mỹ, HN Ninh Thị Hiền
Trần Mạnh Hà
59C-LS Phạm Thị Huyền
11 Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc lâm phần rừng Bạch đàn trồng thuần loài đồng tuổi tại công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Yên Thế, Bắc Giang làm cơ sở đề xuất biện pháp kỹ thuật nuôi dưỡng rừng Nguyễn Văn Sơn 57-LS Vũ Thế Hồng

Chia sẻ