LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

31 tháng 1, 2018
Sáng ngày 29/01/2018 Chi bộ Khoa Lâm học long trọng tổ chức “lễ kết nạp đảng viên mới”.

Căn cứ vào Quyết định số 398-QĐ/ĐU ngày 29 tháng 12 năm 2018 của Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Lâm Nghiệp, sáng ngày 29/01/2018 Chi bộ Khoa Lâm học long trọng tổ chức "lễ kết nạp đảng viên mới" cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Dung.

Buổi lễ được diễn ra trang trọng dưới sự chứng kiến của toàn thể các đảng viên trong chi bộ.

Một số hình ảnh của Lễ

Đ/c. Trần Việt Hà - Chi ủy Khoa điều hành buổi Lễ

Đ/c Lê Xuân Trường - Bí thư Chi bộ đọc quyết định

Đ/c Lê Xuân Trường - Bí thư chi bộ trao quyết định và tặng hoa 

Đ/c Nguyễn Thị Dung - Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ


Chia sẻ