RÀ SOÁT ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC MÔN HỌC THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LÂM HỌC BẰNG TIẾNG ANH.

5 tháng 1, 2019
Chiều ngày 03/01/2019 Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Lâm học họp " Rà soát đề cương chi tiết các môn học Thạc sĩ chuyên ngành Lâm học bằng Tiếng Anh"

Tham dự cuộc họp có PGS.TS Lê Xuân Trường - Trưởng khoa - Chủ tịch HĐ KH&ĐT Khoa; PGS.TS. Bùi Thế Đồi - Phó Hiệu Trưởng; và các nhà khoa học có học vị Tiến sĩ của Khoa.

Nội dung cuộc họp:

1. Rà soát khung chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Lâm học bằng Tiếng Anh;

2. Rà soát đề cương chi tiết của từng môn học trong chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Lâm học bằng Tiếng Anh.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của từng thành viên hội đồng cho Khung chương trình và đề cương chi tiết của từng môn học, Hội đồng đã thống nhất các ý kiến và giao cho từng Giảng viên phụ trách môn học chỉnh sửa theo đúng kết luận của cuộc họp.

Một số hình ảnh của cuộc họp


Chia sẻ