Bảo Vệ Khóa luận Tốt nghiệp K60 Lâm sinh; K60 Lâm nghiệp

27 tháng 5, 2019
Trong 2 ngày 23-24/5/2019 Hội đồng Chấm đề tài tốt nghiệp đã tổ chức Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên K60 Lâm sinh. K60 Lâm nghiệp

Trong 2 ngày 23-24/5/2019 Hội đồng Chấm đề tài tốt nghiệp đã tổ chức Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên K60 Lâm sinh. K60 Lâm nghiệp.

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp K60- Khoa Lâm học đã hoàn thành việc đánh giá KLTN của các em sinh viên. Kết quá đạt được của SV ở mức Khá-Giỏi.

Một số hình ảnh của buổi bảo vệ KLTN

 


Chia sẻ