NGHIỆM THU NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2018

11 tháng 12, 2018
Sáng ngày 10/12/2018 Trường Đại học Lâm nghiệp đã tiến hành nghiệm thu Nhiệm vụ nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở năm 2018 theo quyết định số 2676/QĐ-ĐHLN-KHCN ngày 06/12/2018 của hiệu Trưởng trường Đại...

Danh sách hội đồng Nghiệm thu Nhiệm vụ nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở năm 2018 theo quyết định số 2676/QĐ-ĐHLN-KHCN ngày 06/12/2018 của hiệu Trưởng trường Đại học Lâm nghiệp như sau: 

Nhiệm vụ 1

Tên nhiệm vụ Tên Chủ nhiệm Thành viên Hội đồng
Biến động phốt pho vô cơ và hữu cơ hòa tan trong đất rừng sau cháy  TS. Đinh Mai Vân PGS.TS. Lê Xuân Trường - Chủ tịch Hội đồng
Th.S Trần Thị Yến - Thư ký
TS. Hoàng Thị Thu Duyến - Phản biện 1/ủy viên
TS. Vũ Huy Định - Phản biện 2/ủy viên
Th.S Phạm Thị Hạnh - ủy Viên

Sau khi TS. Đinh Mai Vân trình bày báo cáo đề tài, các thầy/cô trong Hội đồng đọc phản biện và đóng góp ý kiến cho đề tài:

Kết quả của đề tài đạt được như sau:

+ Đề tài được đánh giá cao về hướng và kết quả nghiên cứu, tác giả đã đầu tư về thời gian và công sức nghiên cứu ngoài thực địa cũng như trong phòng thí nghiệm;

+ Là cơ sở cho việc đề xuất thời gian phục hồi rừng tốt nhất sau cháy;

+ Đề tài mở ra những hướng nghiên cứu mới về phân bón vi sinh cho rừng trồng.

Kết luận: Đề tài đạt loạt xuất sắc.

Nhiệm vụ 2

Tên nhiệm vụ Tên Chủ nhiệm Thành viên Hội đồng
Nghiên cứu tạo cây con Gõ đỏ từ hạt TS. Trần Việt Hà PGS.TS. Lê Xuân Trường - Chủ tịch Hội đồng
Th.S Trần Thị Yến - Thư ký
Th.S. Phùng Văn Phê - Phản biện 1/ủy viên
PGS.TS. Phạm Minh Toại - Phản biện 2/ủy viên
Th.S Nguyễn Hoàng Hương - ủy Viên

Sau khi TS. Trần Việt Hà trình bày báo cáo đề tài, các thầy/cô trong Hội đồng đọc phản biện và đóng góp ý kiến cho đề tài:

Kết quả của đề tài đạt được như sau: Đề tài đã tìm ra được công thức tốt nhất tạo ra cây con từ hạt bằng các phương pháp (nhiệt độ xử lý hạt, độ che sáng, thành phần ruột bầu).

Kết luận: Đề tài đạt loại Giỏi.

Một số hình ảnh của buổi nghiệm thu

 

 


Chia sẻ