Khoa Lâm học khảo sát chính thức chương trình đào tạo ngành Lâm sinh

22 tháng 3, 2021
Từ ngày 12/3/2021 đến hết ngày 17/3/2021 Khoa Lâm học khảo sát chính thức chương trình đào tạo ngành Lâm sinh

Sáng ngày 12/3/2021 tham dự buổi khai mạc đợi khảo sát chỉnh thức có Các chuyên gia đánh giá của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐH Vinh; Đại diện lãnh đạo Trường; Ban Lãnh đạo Khoa Lâm học; toàn thể CBVC trong Khoa.

Ảnh buổi khai mạc đợt khảo sát chương trình đào tạo

Trong buổi Khai mạc TS.Trần Việt Hà - Phó Trưởng Khoa đã giới thiệu những nét tổng quan về nội dung đơn vị, báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo Ngành Lâm sinh

TS.Trần Việt Hà - Phó Trưởng Khoa - giới thiệu về Khoa và chương trình đào tạo Ngành Lâm sinh

Trong 5.5 ngày làm việc của đợt khảo sát đánh giá. Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài triển khai các nghiệp vụ chuyên môn, nghiên cứu các hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp với các CBVC tham gia đánh giá ngành Lâm sinh, tiến hành phỏng vấn các bên liên quan bao gồm: đơn vị sử dụng lao động, cán bộ quản lý chuyên môn, giảng viên, cựu sinh viên và sinh viên đang theo học ngành Lâm sinh.

Toàn thể CBVC trong Khoa và các cá nhân liên quan đến chương trình đào tạo ngành Lâm sinh đã phối hợp kịp thời và hiệu quả với các chuyên gia của Đoàn đánh giá ngoài trong thời gian khảo sát chính thức.

Cán bộ Khoa Lâm học – phối hợp hoàn thiện minh chứng

Cán bộ Khoa Lâm học tham gia phỏng vấn

Cán bộ Khoa Lâm học hỗ trợ phỏng vấn các bên liên quan

TS. Trần Việt Hà - Phó Trưởng Khoa - Cùng chuyên gia đoàn khảo sát – Khảo sát cơ sở vật chất

Trong buổi bế mạc sáng ngày 17/3/2021 ThS. Vũ Đình Huy, Phó Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Vinh, Thư ký Đoàn đánh giá ngoài, ghi nhận những nỗ lực, sự nghiêm túc và phối hợp của Khoa/Viện và các bên liên quan trong suốt quá trình diễn ra các hoạt động khảo sát.

Kết thúc buổi bế mạc, GS.TS Trần Văn Chứ, PGS.TS Bùi Duy Cam và ThS Vũ Đình Huy đã ký kết Biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng CTĐT.

Ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức các CTĐT


Chia sẻ