GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHOA

5 tháng 10, 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP (Vietnam forestry university)

KHOA LÂM HỌC (Faculty of silviculture)

 

1. VÀI NÉT VỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

- Khoa Lâm học là tiền thân của Trường Đại học Lâm nghiệp và là Khoa mũi nhọn của Trường, Khoa Lâm học có lịch sử phát triển hơn 60 năm.

- Từ năm 1956-1964: Khoa Lâm học là 1 trong 4 khoa của Học viện Nông - Lâm Hà Nội.

- Từ năm 1964-1984: Thành lập Trường Đại học Lâm nghiệp (đóng tại Đông Triều, Quảng Ninh). Lúc đó Khoa Lâm học có 8 Bộ môn.

- Từ năm 1984 đến nay: Trường Đại học Lâm nghiệp chuyển về Xuân Mai và Khoa Lâm học là khoa chủ chốt của Trường.

2. ĐỘI NGŨ CÁN  BỘ KHOA LÂM HỌC

- Khoa Lâm học có tổng số 49 cán bộ: Bao gồm 39 giảng viên, 02 chuyên viên, 04 cán bộ hướng dẫn thực hành thực tập và 04 kỹ thuật viên.

- Trong số đó có 01 GS (02 %), PGS 04(8.1 %), 12 TS (25,00%), 30 thạc sĩ (61%) và 01 kỹ sư (02%).

- Hiện nay có 11 cán bộ đang làm nghiên cứu sinh và học thạc sĩ trong và ngoài nước.  Đến năm 2020, sẽ có khoảng 100 % cán bộ của Khoa có trình độ thạc sĩ và 58% có trình độ tiến sĩ.

 

3. MỘT VÀI THÀNH TỰU CỦA KHOA LÂM HỌC

3.1. Về công tác Đào tạo

- Bậc đại học: Đã đào tạo hơn 14.500 kỹ sư các ngành thuộc Khoa (trong đó có hàng trăm lưu học sinh Laos và Cambodia).

- Bậc sau đại học: hơn 1.500 thạc sĩ đã tốt nghiệp và 40 học viên thạc sĩ 60 tiến sĩ đã tốt nghiệp và 40 nghiên cứu sinh.

3.2. Nghiên cứu và hợp tác quốc tế

- Đã thực hiện hàng trăm đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp Trường.

- Thực hiện nhiều đề tài ứng dụng triển khai và hợp tác với các cơ sở sản xuất.

-Hợp tác quốc tế với nhiều nước và tổ chức quốc tế như Mỹ, Nhật Bản, Đức, Canada, Australia, Trung Quốc, Thái Lan, FAO,  ICRAF, GTZ, .v.v.

4. CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO THUỘC KHOA LÂM HỌC

4.1. Chuyên ngành đào tạo Đại học

4.2. Các chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ

 

4.3. Các chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ

5. NHỮNG PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ

- Huân chương lao động hạng Ba năm 1992

- Huân chương lao động hạng Nhì năm 1996, và các phần thưởng cao quý khác

- 01 Nhà giáo Nhân dân và 12 Nhà giáo Ưu tú.

DANH SÁCH NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ CỦA KHOA LÂM HỌC GIAI ĐOẠN 1956-2018

Stt

H Ọ VÀ TÊN

DANH HIỆU ĐƯỢC PHONG TẶNG

NĂM

1

Nghiêm Xuân Tiếp

     Nhà giáo nhân dân 

1992

2

Trần Thanh Bình

Nhà giáo ưu tú

1990

3

Nguyễn Hải Tuất

Nhà giáo ưu tú

1990

4

Vũ Tiến Hinh

Nhà giáo ưu tú

1994

5

Ngô Quang Đê

Nhà giáo ưu tú

1996

6

Trần Công Loanh

Nhà giáo ưu tú

1996

7

Phạm Ngọc Giao

Nhà giáo ưu tú

1996

8

Lê Sỹ Việt

Nhà giáo ưu tú

2000

9

Ngô Kim Khôi

Nhà giáo ưu tú

2000

11

Trần Hữu Viên

Nhà giáo ưu tú

2008

12

 Phạm Xuân Hoàn

Nhà giáo ưu tú

2008

13

Phạm Văn Điển

Nhà giáo ưu tú

2010

 

DANH SÁCH CÁC GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ KHOA LÂM HỌC

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC HÀM ĐƯỢC PHONG

NĂM

1

Nguyễn Hải Tuất

Giáo sư

1992

2

Trần Văn Mão

Giáo sư

1996

3

Phùng Ngọc Lan

Giáo sư

1996

4

Vũ Tiến Hinh

Giáo sư

1996

5

Ngô Quang Đê

Giáo sư

2001

6

Trần Hữu Viên

Giáo sư

2012

7

Phạm Văn Điển

Giáo sư

2016

8

Ngô Nhật Tiến

Phó giáo sư

1980

9

Trần Thanh Bình

Phó giáo sư

1982

10

Nguyễn Hữu Vĩnh

Phó giáo sư

1996

11

Dương Mộng Hùng

Phó giáo sư

1996

12

Vũ Nhâm

Phó giáo sư

1996

13

Hoàng Kim Ngũ

Phó giáo sư

2001

14

Ngô Kim Khôi

Phó giáo sư

2002

15

Phạm Xuân Hoàn

Phó giáo sư

2006

16

Bùi Thế Đồi

Phó giáo sư

2013

17

Nguyễn Trọng Bình

Phó giáo sư

2015

18

Đỗ Anh Tuân

Phó giáo sư

2015

19 Lê Xuân Trường Phó giáo sư 2018
20 Nguyễn Minh Thanh Phó giáo sư 2018

 

BAN LÃNH ĐẠO KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

 

 

 

 


Chia sẻ