Nghiệm Thu bài giảng năm 2019

2 tháng 10, 2019
Thực hiện theo kế hoạch năm 2019 sáng ngày 01/10/1019 đã tiến hành Thẩm định và nghiệm thu Bài giảng ...

Thực hiện theo kế hoạch năm 2019 sáng ngày 01/10/1019 đã tiến hành Thẩm định và nghiệm thu Bài giảng " Thống kê lâm nghiệp" tác giả TS. Cao Thị Thu Hiền

Danh sách Họi đồng Thẩm định và nghiệm thu Bài giảng: Thống kê lâm nghiệp

TT

Họ và Tên

Chức vụ/đơn vị

Chức danh Hội Đồng

1

PGS. TS. Lê Xuân Trường

Trưởng Khoa Lâm học

Chủ tịch HĐ

2

Th.S. Vũ Thị Hường

GV BM ĐQTH

Thư ký

3

TS. Bùi Mạnh Hưng

Phó Trưởng khoa Lâm học

Phản biện 1

4

TS. Phạm Thế Anh

Trưởng BM ĐTQH

Phản biện 2

5

TS. Vũ Tiến Hưng

GV BM ĐQTH

ủy viên

 

Sau khi nghe TS. Cao Thị Thu Hiền chủ biên trình bài nội dung của bài giảng, các thành viên hội đồng đóng góp ý kiến.  Kết luận bài giảng đã đáp ứng được yêu cầu của chuyên môn cũng như nội dung của chương trình đào tạo, đề nghị nhà trường ra quyết định ban hành.

Một số hình ảnh 


Chia sẻ