THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ

2 tháng 10, 2019
Chiều 01/10/2019 Tiểu ban chấm đề cương luận án tiến sĩ cho các nghiên cứu sinh...

Chiều 01/10/2019 Tiểu ban chấm đề cương luận án tiến sĩ cho các nghiên cứu sinh:

NCS Phạm Tiến Bằng – chuyên ngành Lâm sinh

NCS Tạ Minh Quang – chuyên ngành Lâm sinh

NCS Nguyễn Văn Diện – chuyên ngành Lâm sinh

Sau khi các NCS trình bày các thành viên hội đồng đánh giá, đóng góp ý kiến cho đề cương của các NCS được hoàn thiện, đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn cũng như hàm lượng khoa học của 1 luận án Tiến sĩ trước khi thực hiện đề tài

Một số hình ảnh 


Chia sẻ