Thông Báo tổ chức đổi giấy phép lái xe mô tô-ô tô

10 tháng 4, 2017
Căn cứ Thông tư của Bộ Giao thông vận tải về lộ trình chuyển đổi giấy phép lái xe mô tô - ô tô từ giấy bìa sang vật liệu PET, trường ĐH Lâm nghiệp phối hợp với Sở Giao thông vận tải Hà Nội, tổ chức...


Chia sẻ