Kế hoạch tổ chức ngày hội việc làm Trường Đại học Lâm nghiệp, 2017

10 tháng 4, 2017
Để thực hiện hiệu quả công tác giới thiệu việc làm cho sinh viên tốt nghiệp đồng thời thiết lập và duy trì tốt mối quan hệ hợp tác giữa Nhà trường với các Đơn vị tuyển dụng, trường Đại học Lâm nghiệp...


Chia sẻ