Bản tin [Thời sự VTV1]: Đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Lâm nghiệp

8 tháng 6, 2020
Thị trường đang rất cần nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhưng các Trường Đại học, cao đẳng đang gặp khó trong cả khâu tuyển sinh lẫn quá trình đào tạo. Đây đang vấn đề ngành Lâm nghiệp hiện nay. Để...


Chia sẻ