Tuyển lao động đi làm việc tại Nhật Bản

9 tháng 7, 2020
Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch xuất khẩu lao động quý 3 năm 2020. Công ty Cổ phần Liên minh tiến bộ quốc tế EK tuyển dụng lao động đi làm việc tại Nhật Bản theo chương trình hợp đồng ngắn hạn 01 năm sau...


Chia sẻ