KẾ HOẠCH TUYỂN SINH HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2019

10 tháng 1, 2019
Kế hoạch tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học 2019

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2019, Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo kế hoạch tuyến sinh tại trụ sở Nhà trường và tại các địa điểm liên kết đào tạo đối với các hệ văn bằng 2, đại học, liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm 2019, như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh các chuyên ngành đào tạo

Thứ tự

Chuyên ngành

Chỉ tiêu tuyển sinh Vừa Làm vừa học

Đại học

Liên thông

Văn bằng 2

1

Lâm sinh

100

100

50

2

Lâm học (Lâm nghiệp)

100

50

x

 

2. Đối tượng tuyển sinh vừa làm vừa học

2.1. Bậc đại học

Đối tượng tuyển sinh: là học sinh đã tốt nghiệp bậc THPT và tương đương

2.2. Liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học

Đối tượng tuyển sinh: là người tốt nghiệp trình độ trung cấp, tốt nghiệp trình độ cao đẳng. Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chưa có bằng THPT phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 2.3. Văn bằng 2

Đối tượng tuyển sinh: là học sinh đã tốt nghiệp đại học.

3. Địa điểm học và thời gian xét tuyến

- Địa điểm học: Học tại Đại học Lâm nghiệp và tại các địa điểm liên kết đào tạo ở bên ngoài trường Đại học Lâm nghiệp.

- Thời gian xét tuyển:

+ Thời gian nhận hô sơ: từ ngày 01/01/2019 đên ngày 29 hàng tháng.

+ Công bố kết quả xét tuyển: trước ngày 30 hàngc tháng.

+ Thời gian nhập học: sau công bố kết quả xét tuyển 10 ngày.

4. Lệ phí xét tuyên và nơi nộp hỗ sơ

Lệ phí xét tuyên: 30.000 đồng/ hồ sơ.

Nơi nộp hồ sơ: tại trường Đại học Lâm nghiệp hoặc tại các địa điểm mở lớp liên kêt đào tạo.

Mẫu hồ sơ đăng tải trên Website: http://vnuf.edu.vn/, mục TUYỂN SINH

5.Thông tin liên hệ

* Khoa Lâm học, trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

Website:http://lamhoc.vnuf.edu.vn

Điện thoại: 02433608422

Email: khoalamhoc@gmail.com

* Phòng Đào tạo, trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

Website: http://vnuf.edu.vn/

Điện thoại: 02433.840440; 02433.840707.


Chia sẻ