TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP NĂM 2019 KHOA LÂM HỌC

21 tháng 2, 2019
Từ ngày 12/02/2019 đến ngày 21/02/2019 nhóm tư vấn hướng nghiệp Khoa Lâm học đến các trường THPT trên địa bàn tỉnh Lào Cai....

Chuẩn bị cho công tác tuyển sinh Đại học năm 2019. Khoa Lâm học đã tiến hành tư vấn hướng nghiệp cho các học sinh trung học phổ thông một số trường tại tỉnh Lào Cai như trường Trung học Phổ thông số 1 Sapa, Trường Trung học Phổ thông số 2 Sapa, trường Trung học Phổ thông dân tộc nội trú huyện Sapa, và trao những xuất học bổng cho những học sinh nghèo vượt khó có kết quả học tập tốt. Tham gia nhóm tư vấn có PGS.TS. Nguyễn Minh Thanh - Trưởng đoàn, Th.S. Trần Thanh Sơn - thành viên và Ban giám đốc Vườn Quốc Gia Hoàng Liên.

Một số hình ảnh của đợt tư vấn hướng nghiệp

Cán bộ Khoa Lâm học đang tiến hành tư vấn hướng nghiệp

PGS.TS. Nguyễn Minh Thanh - Trao học bổng cho các em học sinh

 


Chia sẻ