CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ TRUY CẬP VÀO TRANG WEB CỦA KHOA LÂM HỌC, ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP !

Giới thiệu ngành Lâm sinh 27 tháng 3, 2020

Giới thiệu ngành Lâm sinh

Đọc tiếp
Thông tin tuyển dụng của Công ty Thiết kế Lâm nghiệp 16 tháng 3, 2020

Công ty Thiết kế Lâm nghiệp trực thuộc Tổng công Ty giấy Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

Đọc tiếp
Triển khai kế hoạch học tập học kỳ 2, năm học 2019-2020 trong đợt tạm nghỉ dịch do bệnh covid -19 13 tháng 3, 2020

Triển khai kế hoạch học tập học kỳ 2, năm học 2019-2020 trong đợt tạm nghỉ dịch do bệnh covid -19

Đọc tiếp
Đại hội Chi bộ Khoa Lâm học nhiệm kỳ 2020-2022 10 tháng 3, 2020

Chiều ngày 09/3/2020 Khoa Lâm học long trọng tổ chức "Đại hội Chi bộ Khoa Lâm học nhiệm kỳ 2020-2022"

Đọc tiếp
Thông báo về việc tiếp tục tạm dừng kế hoạch học tập của học viên, sinh viên và học sinh thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp do dịch Covid-19 10 tháng 3, 2020

Thông báo về việc tiếp tục tạm dừng kế hoạch học tập của học viên, sinh viên và học sinh thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp do dịch Covid-19

Đọc tiếp
Thông báo về việc tiếp tục trển khai kế hoạch học tập học kỳ 2, năm học 2019-2020 4 tháng 3, 2020

Thông báo về việc tiếp tục trển khai kế hoạch học tập học kỳ 2, năm học 2019-2020

Đọc tiếp
Đặc điểm cấu trúc theo nhóm gỗ và cấp kính rừng lá rộng thường xanh tại Kon Hà Nừng, huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai 2 tháng 3, 2020

Đặc điểm cấu trúc theo nhóm gỗ và cấp kính rừng lá rộng thường xanh tại Kon Hà Nừng, huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai

Đọc tiếp
Thông báo về việc tiếp tục tạm dừng kế hoạch học tập của học viên, sinh viên và học sinh thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp do dịch Covid-19 2 tháng 3, 2020

Thông báo về việc tiếp tục tạm dừng kế hoạch học tập của học viên, sinh viên và học sinh thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp do dịch Covid-19

Đọc tiếp
Thông báo tiếp tục dừng KH học tập của HSSV và học viên các bậc, các hệ đào tạo thuộc Trường 19 tháng 2, 2020

Thông báo tiếp tục dừng KH học tập của HSSV và học viên các bậc, các hệ đào tạo thuộc Trường

Đọc tiếp
Khoa Lâm học giới thiệu thông tin tuyển sinh Đại học hệ Chính quy chuyên ngành Lâm sinh năm 2020 13 tháng 2, 2020

Khoa Lâm học giới thiệu thông tin tuyển sinh Đại học hệ Chính quy chuyên ngành Lâm sinh (mã ngành 7620205) năm 2020 như sau:

Đọc tiếp