CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ TRUY CẬP VÀO TRANG WEB CỦA KHOA LÂM HỌC, ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP !

HỌP RÀ SOÁT XDCTĐT NGÀNH LÂM SINH

31 tháng 5, 2019
Sáng 30/5/2019 Khoa Lâm học tổ chức cuộc họp rà soát xây dựng chương trình đào tạo ngành Lâm sinh

Sáng 30/5/2019 Khoa Lâm học tổ chức cuộc họp rà soát xây dựng chương trình đào tạo ngành Lâm sinh.

Tham dự cuộc hợp có Ban Lãnh đạo Khoa; Trưởng/phó các đơn vị trong khoa; các nhà Khoa học có học vị Tiến sĩ, Khách mời.

Mở đầu cuộc họp PGS.TS. Lê Xuân Trường Thông báo công văn yêu cầu triển khai ra soát khung chương trình ngành Lâm sinh hệ đại học.

Thông báo bảng tổng hợp ý kiến của các bên liên quan về việc rà soát Xây dựng chương trình đào tạo ngành Lâm sinh 

Các thành viên tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến của cá nhân về chương trình đào tạo để phù hợp yêu cầu của thực tiễn.

Kết thúc cuộc họp Ông Lê Xuân Trường thống nhất bổ sung các ý kiến đóng góp của các thành viên, chỉnh sửa hoàn thiện khung chương trình và trình lên Hội Đồng trường yêu cầu phê duyệt.

Các hình ảnh của buổi rà soát


Chia sẻ