CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ TRUY CẬP VÀO TRANG WEB CỦA KHOA LÂM HỌC, ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP !

Sáng ngày 17/4/2017 tại phòng họp khoa diễn ra Hội đồng xét hồ sơ dự tuyển NCS

18 tháng 4, 2017
Sáng ngày 17/4/2017 tại phòng họp khoa diễn ra Hội đồng xét hồ sơ dự tuyển cho 03 NCS chuyên ngành Lâm sinh MS 62620205

Sáng ngày 17/4/2017 tại phòng họp khoa diễn ra Hội đồng xét hồ sơ dự tuyển cho 03 NCS chuyên ngành Lâm sinh MS 62620205

TIỂU BAN XÉT DUYỆT NGHIÊN CỨU SINH

(theo quyết định số: 171/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 16/02/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp) gồm:

STT

Họ Tên

Trách nhiệm

Đơn vị

1

PGS.TS. Bùi Thế Đồi

Trưởng tiểu ban

Trường Đại học Lâm nghiệp

2

TS. Nguyễn Minh Thanh

Thư ký

Trường Đại học Lâm nghiệp

3

TS. Lê Xuân Trường

Ủy viên

Trường Đại học Lâm nghiệp

4

TS. Trần Việt Hà

Ủy viên

Trường Đại học Lâm nghiệp

5

TS. Phí Đăng Sơn

Ủy viên

Trường Đại học Lâm nghiệp

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN

TT

Họ Tên

Ngày sinh

Giới tính

1

Nguyễn Văn Diện

12/02/1967

Nam

2

Nguyễn Thị Thu Hằng

26/3/1982

Nữ

3

Lê Hồng Liên

28/4/1981

Nữ

  

         Hội đồng đánh giá Hồ sơ dự tuyển, đánh giá trình bày bài luận của các thí sinh. Kết quả 03 thí sinh đủ điều kiện là NCS chuyên ngành Lâm sinh MS 62620205.


Chia sẻ