CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ TRUY CẬP VÀO TRANG WEB CỦA KHOA LÂM HỌC, ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP !

Sinh hoạt học thuật " Phân tích số liệu lâm sinh"

21 tháng 4, 2017
Trong 2 ngày 19 và ngày 20 tháng 4 năm 2017 tại Phòng họp Khoa Lâm học diễn ra buổi sinh hoạt học thuật với chủ đề "Phân tích số liệu Lâm sinh"

Trong 2 ngày 19 và ngày 20 tháng 4 năm 2017 tại Phòng họp Khoa Lâm học diễn ra buổi học sinh hoạt học thuật với nội dung "Phân tích số liệu Lâm sinh". 

Buổi sinh hoạt học thuật do Bộ môn Lâm sinh tổ chức với sự tham gia của các thầy cô Khoa Lâm học, Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Viện Quản lý Đất đai và Phát triển Nông thôn.

Trong 2 ngày diễn ra buổi sinh hoạt học thuật, TS Bùi Mạnh Hưng đã cung cấp những thông tin cần thiết về công cụ SPSS hỗ trợ phân tích số liệu trong các lĩnh vực nghiên cứu. Ngoài việc chia sẻ những vấn đề cần thiết cần nắm được khi xử lý số liệu với SPSS, thầy Hưng còn cho lớp học thảo luận những vấn đề liên quan đến các chuyên môn khác nhau của các thầy cô trong lớp học. Với những kinh nghiệm trong lĩnh vực điều tra và thống kê lâm nghiệp của thầy Hưng, lớp học đã diễn ra rất hiệu quả, đạt được những mục tiêu đề đề ra, các thầy cô tham gia lớp học đã thu được những thông tin rất hữu ích cho những hoạt động chuyên môn đặc biệt là hoạt động nghiên cứu.

Một số hình ảnh của buổi sinh hoạt học thuậtọc thuật


Chia sẻ