CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ TRUY CẬP VÀO TRANG WEB CỦA KHOA LÂM HỌC, ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP !

Nghiệm Thu Nhiệm Vụ Nghiên Cứu Khoa Học Cấp Cơ Sở Năm 2019

24 tháng 12, 2019
Sáng ngày 22/12/2019 Trường Đại học Lâm nghiệp đã tiến hành nghiệm thu Nhiệm vụ nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở năm 2019 theo quyết định số 2619/QĐ-ĐHLN-KHCN ngày 11/12/2019 của hiệu Trưởng trường Đại học Lâm nghiệp

Danh sách hội đồng Nghiệm thu Nhiệm vụ nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở năm 2019 theo Quyết định số 2619/QĐ-ĐHLN-KHCN ngày 11/12/2019 của hiệu Trưởng trường Đại học Lâm nghiệpnhư sau: 

Nhiệm vụ 1: 

Tên nhiệm vụ

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Thành viên Hội đồng

Đánh giá khả năng phục hồi rừng trồng ngập mặn tại VQG Xuân Thủy, tỉnh Nam Định

Th.S Trần Thị Mai Sen

PGS.TS. Lê Xuân Trường-Chủ tịch

Th.S. Trần Thị Yến – Thư ký

Th.S. Phạm Thị Hạnh-Ủy viên

PGS.TS. Vũ Quang Nam - Ủy viên/PB 1

PGS.TS. Phạm Minh Toại - Ủy viên/PB 2

 

Sau khi Th.S Trần Thị Mai Sen trình bày báo cáo đề tài, các thầy/cô trong Hội đồng đọc phản biện và đóng góp ý kiến cho đề tài:

Kết quả của đề tài đạt được như sau:

+ Đề tài có chất lượng tốt, có giá trị khoa học và thực tiễn cho vườn Quốc gia Xuân Thủy;

+ Sử dụng phương pháp nghiên cứu hiện đại;

+ Đề tài hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Kết luận: Đề tài đạt loạt giỏi.

Nhiêm vụ 2: 

Tên nhiệm vụ

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Thành viên Hội đồng

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian bỏ hóa sau canh tác nương rẫy đến một số tính chất đất tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Th.S Nguyễn Hoàng Hương

PGS.TS. Lê Xuân Trường-Chủ tịch

Th.S. Trần Thị Yến – Thư ký

TS. Trần Việt Hà -Ủy viên

PGS.TS. Nguyễn Minh Thanh - Ủy viên/PB 1

TS. Phí Đăng Sơn - Ủy viên/PB 2

 

Sau khi Th.S Nguyễn Hoàng Hương trình bày báo cáo đề tài, các thầy/cô trong Hội đồng đọc phản biện và đóng góp ý kiến cho đề tài:

Kết quả của đề tài đạt được như sau:

+ Đề tài đạt được số lượng, khối lượng nghiên cứu, đáp ưng được yêu cầu đặt ra

Kết luận: Đề tài đạt loạt giỏi.

Nhiệm vụ 3:

Tên nhiệm vụ

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Thành viên Hội đồng

Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình khô tái ấm đến hàm lượng phốt pho hòa tan trong đất rừng

TS. Đinh Mai Vân

PGS.TS. Lê Xuân Trường-Chủ tịch

Th.S. Trần Thị Yến – Thư ký

TS. Trần Việt Hà -Ủy viên

PGS.TS. Nguyễn Minh Thanh - Ủy viên/PB 1

TS. Nguyễn Thị thu Hằng - Ủy viên/PB 2

 

Sau khi TS. Đinh Mai Vân trình bày báo cáo đề tài, các thầy/cô trong Hội đồng đọc phản biện và đóng góp ý kiến cho đề tài:

Kết quả của đề tài đạt được như sau:

+ Báo cáo của nhiệm vụ có chất lượng rất tốt;

+ Sản phẩm có giá trị khoa học và mở ra các hướng nghiên cứu tiếp theo;

+ Phương pháp và nội dung nghiên cứu rất có ý nghĩa và rất cần cho thực tiết đất Lâm nghiệp;

+ Là nghiên cứu cơ bản chuyên sâu

Kết luận: Đề tài đạt loạt giỏi.

Một số hình ảnh của buổi nghiệm thu


Chia sẻ