CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ TRUY CẬP VÀO TRANG WEB CỦA KHOA LÂM HỌC, ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP !

Thẩm Định Đề Cương Nhiệm Vụ NCKH Cấp Cơ Sở Năm 2020

13 tháng 1, 2020
Sáng ngày 10 tháng 2 năm 2020 Hội đồng đã tiền hành "Thẩm định đề cương nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở năm 2020"

Sáng ngày 10 tháng 2 năm 2020 Hội đồng Khoa Lâm học theo QĐ số 2759/QĐ-KHCN-ĐHLN ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp đã tiền hành "Thẩm định đề cương nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở năm 2020"

Tên nhiệm vụ: Xây dựng bản đồ phân vùng điều kiện lập địa thích hợp cho cấy kei lai (A.mangium & A.Auriculiformis) tại huyện K'Bang, Gia Lai.

Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng đọc quyết định thành lập Hội đồng chủ nhiệm đề tài trình bày đề cương nhiệm vụ NCKH cấp cơ cở của mình. Các thành viên trong hội đồng phản biện và đóng góp ý kiến, đưa ra thống nhất để chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi thực hiện đề tài.

Một số hình ảnh của buổi thẩm định

 


Chia sẻ