CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ TRUY CẬP VÀO TRANG WEB CỦA KHOA LÂM HỌC, ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP !

Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy ngành Lâm sinh năm 2020

24 tháng 4, 2020
Căn cứ Đề án tuyển sinh và kế hoạch tuyển sinh năm 2020, Khoa Lâm học tuyển sinh ngành Lâm sinh như sau:

1.Chỉ tiêu: 70 chỉ tiêu

2. Đối tượng tuyển sinh và phạm vi tuyển sinh

- Đối tượng tuyển sinh: là thí sinh đã tốt nghiệp bậc THPT và tương đương và đạt các tiêu chí xét tuyển của Trường Đại học Lâm nghiệp theo từng phương thức xét tuyển.

- Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh

- Phương thức 1: Xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia năm 2020.

- Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ).

+ Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT: Xét kết quả học tập năm lớp 12  theo tổ hợp môn xét tuyển.

A00 (Toán, Lý, Hóa); A16 (Toán, Văn, Khoa học TN); B00 (Toán, Hóa, Sinh); D01 (Toán, Văn, Anh)

+ Đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020, nộp hồ sơ xét tuyển trước kỳ thi THPT:  Xét kết quả học tập (điểm TBC học tập) năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp12.

- Phương thức 3: Xét tuyển thẳng (theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT).

4. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

a. Phương thức 1 - xét tuyển theo điểm kỳ thi THPT quốc gia.

- Điểm thi THPT Quốc gia theo tổ hợp môn xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng theo quy định của Bộ GD&ĐT và của Trường Đại học Lâm nghiệp.

- Xét điểm theo tổ hợp từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu (bằng tổng điểm các môn dùng để xét tuyển + điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực nếu có).

b. Phương thức 2 - xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT.

- Bước 1, xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (sàn xét tuyển): Điểm trung bình chung của tổ hợp các môn học dùng để xét tuyển của  năm lớp 12 đạt từ 5,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

- Bước 2, xác định điểm trúng tuyển (thang điểm 10, làm tròn đến 2 chữ số thập phân). Điểm trúng tuyển được tính theo công thức:

ĐTT = (ĐM1 + ĐM2 + ĐM3) + Đ4.

Trong đó:

+ ĐTT: Điểm trúng tuyển theo tổ hợp môn/bài thi xét tuyển;

+ ĐM1: Điểm Môn 1 của năm lớp 12 (hoặc điểm tổng kết lớp 10);

+ ĐM2: Điểm Môn 2 của năm lớp 12 (hoặc điểm tổng kết lớp 11);

+ ĐM3: Điểm Môn 3 của năm lớp 12 (hoặc điểm tổng kết học kỳ 1 lớp 12);

+ Đ4: Tổng điểm ưu tiên theo đối tượng và theo khu vực.

Xét điểm trúng tuyển từ cao đến thấp, cho đến khi đủ chỉ tiêu.

c. Phương thức 3 - xét tuyển thẳng.

Tiêu chí xét tuyển thẳng áp dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tiêu chí xét tuyển thẳng áp dụng đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2020, đáp ứng được một trong các điều kiện sau:

(1) Tham gia đội tuyển quốc gia dự thi quốc tế gồm Olympic, khoa học và kỹ thuật; thí sinh đạt giải từ khuyến khích trở lên trong các kỳ thi học sinh giỏi, các môn thi khoa học và kỹ thuật cấp quốc gia; đạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích trong các môn thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố.

 (2) Người nước ngoài/người Việt Nam tốt nghiệp THPT ở nước ngoài có chứng nhận văn bằng của cơ quan có thẩm quyền được xét tuyển thẳng.

5. Lịch tuyển sinh

Nhận hồ sơ xét tuyển theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT và kế hoạch tuyển sinh của Nhà trường, các đợt xét tuyển được công bố công khai trên Website của Trường, cụ thể như sau:

a. Xét tuyển kết quả điểm thi THPT quốc gia: Xét tuyển theo Lịch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

b. Xét tuyển kết quả học tập THPT (Học bạ THPT), gồm 3 đợt xét tuyển:

- Đợt 1: Nhận hồ sơ xét tuyển trước ngày 15/8/2020. Nhập học từ ngày 21/08/2020.

- Đợt 2: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 16/8 - 21/8/2020.  Nhập học từ ngày 29/8/2020.

- Đợt 3: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày  22/8 - 29/8/2020. Nhập học từ ngày 06/9/2020.

Sau đợt xét tuyển còn chỉ tiêu tuyển sinh, Nhà trường có thông báo riêng.

c. Tuyển thẳng: Theo Lịch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

6. Hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT)

a. Thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức dùng điểm thi THPT quốc gia

Thí sinh đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia theo quy chế tuyển sinh.

b. Thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức dùng kết quả học tập bậc THPT

- Nộp hồ sơ ĐKXT, lệ phí đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh hoặc trực tiếp tại Trường Đại học Lâm nghiệp.

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển  bao gồm:

 + Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu tại địa chỉ http://tuyensinh.vnuf.edu.vn).

+ Bản sao Học bạ THPT.

+ Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2020; Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020.

+ Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên nếu có.

c. Đăng ký xét tuyển Online

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển online trên website nhà trường theo địa chỉ:

+ Đăng ký học tại Cơ sở chính Hà Nội tại địa chỉ: www.vnuf.edu.vn  

d. Đăng ký xét tuyển thẳng

- Nộp hồ sơ ĐKXT, lệ phí đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh hoặc trực tiếp tại tiếp tại Trường Đại học Lâm nghiệp.

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.

7. Thông tin liên hệ: Khoa Lâm học - hotline: 0981311211-0374543607


Chia sẻ