CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ TRUY CẬP VÀO TRANG WEB CỦA KHOA LÂM HỌC, ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP !

Tuyển lao động đi làm việc tại Nhật Bản

9 tháng 7, 2020
Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch xuất khẩu lao động quý 3 năm 2020. Công ty Cổ phần Liên minh tiến bộ quốc tế EK tuyển dụng lao động đi làm việc tại Nhật Bản theo chương trình hợp đồng ngắn hạn 01 năm sau khi hết hạn hợp đồng được chuyển đổi sang chương trình kỹ sư với hợp đồng dài hạn như sau:


Chia sẻ