CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ TRUY CẬP VÀO TRANG WEB CỦA KHOA LÂM HỌC, ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP !

THÔNG TIN VIỆC LÀM 8 tháng 1, 2018

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai trực thuộc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam có nhu cầu cần tuyển một số vị trí việc làm...

Đọc tiếp
Thông tin Tuyển dụng 11 tháng 5, 2017

Công ty cần tuyển 02 kỹ sư nam.

Đọc tiếp
TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG LÀM CÔNG TÁC ĐIỀU TRA THIẾT KẾ 17 tháng 5, 2017

Công ty thiết kế Lâm nghiệp là doanh nghiệp nhà nước ...có nhu cầu cần tuyển dụng một số sinh viên đã tốt nghiệp thuộc khoa Lâm học như sau

Đọc tiếp
Hội đồng khoa học thẩm định và nghiệm thu tài liệu tham khảo 3 tháng 1, 2018

Sáng ngày 02/01/2018 Hội đồng khoa thẩm định và nghiệm thu tài liệu tham khảo "Hướng dẫn phần mềm thống kê STATISTICA" tác giả Cao Thị Thu Hiền

Đọc tiếp
ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA LÂM HỌC NHIỆM KỲ 2017-2020 22 tháng 9, 2017

Sáng ngày 21/9/2017 Chi bộ Khoa Lâm học long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

Đọc tiếp
HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC KHOA LÂM HỌC 29 tháng 12, 2017

Sáng ngày 29 tháng 12 năm 2017 Khoa Lâm học long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2017

Đọc tiếp