Họp rà soát chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo ngành Lâm sinh

4 tháng 12, 2018
Sáng ngày 30/11/2018 Khoa lâm học đã tiến hành họp rà soát chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo ngành Lâm sinh

Cuộc họp có sự tham dự của Ban lãnh đạo khoa; Trưởng/Phó các Bộ môn/trung tâm; các nhà khoa học có học vị Tiến sĩ trở lên và khách mời.

PGS.TS. Lê Xuân Trường - Trưởng khoa chủ trì cuộc họp phát biểu ý kiến, nêu ra mục tiêu và ý nghĩa của việc xây dựng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo ngành Lâm sinh nhằm định hướng vị trí việc làm cho sinh viên sau khi ra trường.

TS. Trần Việt Hà - Phó Trưởng Khoa đã trình bày nêu lên các tiêu chí chuẩn đầu ra của khung chương trình đào tạo. Các thành viên tham dự thảo luận, đóng góp ý kiến và hoàn thiện chuẩn đầu ra cho chương trình đào tạo ngành Lâm sinh.

Kết thúc cuộc họp PGS.TS. Lê Xuân Trường - Trưởng khoa đã đưa ra kết luận và thống nhất các nội dung trong chuẩn đầu ra của trương trình đào tạo và thực hiện trong thời gian tới.

Một số hình ảnh của buổi họp


Chia sẻ