Tăng trưởng xanh và phát triển Lâm nghiệp tại Việt Nam

22 tháng 3, 2023
Nhân dịp “Ngày quốc tế về Rừng”, Trường Đại học Lâm nghiệp phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (FAO) đồng tổ chức Diễn...

Mục tiêu chung của Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn 2050 là:

 • Góp phần thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng nhằm đạt được thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội
 • Hướng tới nền kinh tế xanh, trung hòa carbon
 • Đóng góp vào mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu

Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

 • Giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP
 • Xanh hóa các lĩnh vực của nền kinh tế
 • Xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững
 • Xanh hóa quá trình chuyển đổi trên nguyên tắc bình đẳng, bao trùm, nâng cao năng lực chống chịu,

Vai trò của ngành Lâm nghiệp đóng góp cho tăng trưởng xanh là:

 • Đóng góp cho GDP từ nguồn thu các hoạt động kinh tế trong ngành lâm nghiệp
 • Bể hấp thụ carbon chính
 • Bảo vệ môi trường sống và đa dạng sinh học
 • Xây dựng lối sống xanh, đô thị xanh, hài hòa với thiên nhiên
 • Tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu
 • Tạo việc làm, nâng cao sinh kế và chất lượng cuộc sống cho cộng đồng dân cư phụ thuộc vào rừng
 • Xanh hóa các hoạt động sản xuất, phát triển ngành lâm nghiệp hiện đại, tiên tiến và bền vững

  Cơ hội phát triển ngành Lâm nghiệp thành một ngành kinh tế có vị trí quan trọng với định hướng phát triển nền kinh tế xanh

 • Là điểm tựa để phát triển các hoạt động sản xuất bền vững
 • Có tương lai phát triển thương mại từ việc trồng và bảo vệ rừng bền vững, thương mại carbon rừng
 • Có cơ hội phát triển các sản phẩm chất lượng cao từ chế biến lâm sản và lâm sản ngoài gỗ có giá trị kinh tế cao
 • Phát triển du lịch sinh thái tại các khu rừng
 • Đổi mới dây chuyền sản xuất tiên tiến và thân thiện với môi trường
 • Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ra nhập chuỗi giá trị toàn cầu
 • Tăng trưởng xanh là một cơ hội để phát triển lâm nghiệp ở Việt Nam, nhưng cũng đối mặt với nhiều thách thức. Chính phủ và các tổ chức cần đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp và người dân để đáp ứng các yêu cầu của tăng trưởng xanh và phát triển Lâm nghiệp bền vững.
 • Một số hình ảnh của buổi tọa đàm

Thông tin liên hệ tư vấn tuyển sinh:

Hotline 0367.503.868 (Zalo Khoa lâm học)

hoặc cô Vân 0868.141.181 (Zalo Bùi Vân)  - phụ trách công tác tuyển sinh khoa Lâm học

Email: Lamhocvnuf@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/khoalamhocvnuf

 


Chia sẻ
Hiển thị 1 - 1 of 3 kết quả.
của 3