Hội nghị nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học Sinh viên năm học 2021-2022 26 tháng 5, 2022

Ngày 23/5/2022, tại văn phòng khoa Lâm học – nhà A3 đã diễn ra Hội nghị nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học Sinh viên năm học 2021-2022 thuộc chuyên ngành: Điều tra quy hoạch. Đây là hoạt động học...

Đọc tiếp
Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Trần Thị Mai Sen chuyên ngành Lâm sinh, mã số: 9620205 8 tháng 11, 2021

Sáng 05/11/2021, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Trần Thị Mai Sen, chuyên ngành Lâm sinh, mã số: 9620205.

Đọc tiếp
Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Sounthone Douangmala 22 tháng 10, 2021

Sáng 18/10/2021, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Sounthone Douangmala, chuyên ngành Lâm sinh, mã số: 9620205.

Đọc tiếp
Cán bộ Khoa Lâm học tham gia điều tra hiện trạng rừng núi Luốt 8 tháng 7, 2021

Cán bộ Khoa Lâm học tham gia điều tra hiện trạng rừng núi Luốt

Đọc tiếp
Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Nguyễn Hoàng Hương 7 tháng 7, 2021

Sáng 05/7/2021, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở cho Nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Hoàng Hương, chuyên ngành Lâm sinh, mã số: 9620205.

Đọc tiếp
Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Trần Thị Mai Sen 16 tháng 6, 2021

Sáng 15/6/2021, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở cho Nghiên cứu sinh (NCS) Trần Thị Mai Sen, chuyên ngành Lâm sinh, mã số: 9620205.

Đọc tiếp
Sinh hoạt học thuật cấp Khoa 7 tháng 5, 2021

Ngày 29/4/2021 Khoa Lâm học tổ chức buổi sinh hoạt học thuật cấp Khoa theo quyết định số 365/QĐ-ĐHLN- KHCN ngày 16/3/2021

Đọc tiếp
Nghiệm thu chuyên đề nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2020-2021 6 tháng 5, 2021

Sáng ngày 06/5/2021, Khoa Lâm học đã tổ chức nghiệm thu chuyên đề NCKH sinh viên năm học 2020-2021 của nhóm nghiên cứu khoa học: Sinh viên Giàng A Phổng, Vũ Ngọc Hiếu K63 LS.

Đọc tiếp
Bài báo quốc gia (Tạp chí khoa học, Kỷ yếu Hội nghị, hội thảo trong nước) từ năm 2015 đến 2020 16 tháng 3, 2021

Danh sách bài báo quốc gia (Tạp chí khoa học, Kỷ yếu Hội nghị, hội thảo trong nước) từ năm 2015 đến 2020

Đọc tiếp
Bài báo quốc tế (ISI/Scopus, Kỷ yếu Hội nghị quốc tế có chỉ số ISN) từ năm 2015 - 2020 16 tháng 3, 2021

Danh sách Bài báo quốc tế (ISI/Scopus, Kỷ yếu Hội nghị quốc tế có chỉ số ISN) từ năm 2015 - 2020

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 10 of 50 kết quả.
của 5