Trường Đại học Lâm Nghiệp tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023

11 tháng 7, 2023
Trường Đại học Lâm Nghiệp tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023 với nội dung thông báo cụ thể như sau:

Thông tin liên hệ tư vấn tuyển sinh: Hotline 0367.503.868 hoặc cô Vân 0868.141.181 (Zalo Bùi Vân)  - phụ trách công tác tuyển sinh khoa Lâm học

Email: Lamhocvnuf@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/khoalamhocvnuf


Chia sẻ