Tập huẩn tư vấn kỹ thuật sản xuất Lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

15 tháng 10, 2020
Với mục đích cung cấp những thông tin cơ bản về biến đổi khí hậu và tiếp cận những kỹ thuật sản xuất nông lâm nghiệp thích ứng cho đội ngũ Cán bộ Khuyến nông, Cộng tác viên Khuyến nông và bà con nông...

Với mục đích cung cấp những thông tin cơ bản về biến đổi khí hậu và tiếp cận những kỹ thuật sản xuất nông lâm nghiệp thích ứng cho đội ngũ Cán bộ Khuyến nông, Cộng tác viên Khuyến nông và bà con nông dân tỉnh Lạng Sơn.

 Ngày 11 - 12 tháng 10 năm 2020 bằng nguồn kinh phí Khuyến nông Quốc gia, Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp và Biến đổi khí hậu - Khoa Lâm học - Trường Đại học Lâm nghiệp đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lạng Sơn tổ chức 1 lớp tập huấn: "Tư vấn kỹ thuật sản xuất lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu" cho 45 học viên là cán bộ Khuyến nông tỉnh, Cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện Tràng Định, Cao Lộc, Chi Năng, Văn Quan, Đình Lập, thành phố Lạng Sơn và Cộng tác viên Khuyến nông, nông dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Tại lớp học các học viên đã được giảng viên giới thiệu khái niệm về Biến đổi khí hậu, nguyên nhận BĐKH, tác động của BĐKH tới sản xuất nông nghiệp và một số mô hình nông lâm nghiệp thích ứng với BĐKH. Lớp học đã được chia theo nhóm, cùng nhau thảo luận và trao đổi thêm những kỹ thuật canh tác nông lâm nghiệp trên cả nước và địa phương. Kết thúc lớp tập huấn, các học viên đã tiếp thu những kiến thức cơ bản, được trang bị những kỹ năng cần thiết để tuyên truyền về BĐKH, tư vấn kỹ thuật sản xuất thích ứng với BĐKH, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông lâm nghiệp trong giai đoạn thời tiết cực đoan như hiện nay trên địa bàn./.

Một số hình ảnh lớp học

PGS.TS. Nguyễn Minh Thanh giảng dậy tập huấn​

Trao đổi thảo luận nhóm

Học viên trình bày kết quả​

Video tập huấn thích ứng với biến đổi khí hậu

Video tập huấn thâm canh cây trám


Chia sẻ