K62 Lâm Sinh Thực Tập Nghề Nghiệp 3

15 tháng 12, 2020
Từ ngày 30/11/2020 đến ngày 20/12/2020 cán bộ khoa Lâm học hướng dẫn sinh viên K62 Lâm sinh thực tập nghề nghiệp 3 tại Công ty CP Archi Reenco Hòa Bình, xã Lâm Sơn - huyện Lương Sơn - tỉnh Hòa Bình

Mục đích của đợt thực tập:

- Là thời gian sinh viên được tiếp xúc với thực tế nghiên cứu và sản xuất lâm nghiệp tại các Vườn Quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên, Công ty Lâm nghiệp, Viện nghiên cứu...

- Qua đợt thực tập sinh viên sẽ củng cố và hệ thống lại được những kiến thức đã học trong phần lý thuyết, vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế

Yêu cầu của đợt thực tâp:

Sau khi đợt thực tập kết thúc sinh viên phải thực hiện được thành thạo các kỹ năng sau:

Thực hiện thành thạo các kỹ năng điều tra các điều kiện cơ bản: Đất, thực bì, địa hình, hiện trạng rừng...;

Thành thạo trong việc lập bản thuyết minh thiết kế trồng rừng hoặc trồng cây tạo cảnh quan trong các khu nghỉ dưỡng sinh thái, khu đô thị...; xây dựng phương án quy hoạch phát triển sản xuất nông lâm nghiệp trên một địa bàn cụ thể; đề xuất được các biện pháp kỹ thuật lâm sinh cho đối tượng rừng nghiên cứu;

Thực hiện thành thạo các kỹ năng sản xuất cây con tại vườn ươm.

Một số hình ảnh của đợt thực tập

Sinh viên thực tập môn Trồng rừng

Sinh viên thực tập Rèn nghề

Sinh viên thực tập môn Quy hoạch

Ngoài ngoạt động chuyên môn, trong đợt thực tập sinh viên và các cán bộ của Khoa có các hoạt động ngoại khóa: Giao lưu chia sẻ về hoạt động chuyên môn, văn nghệ thể thao với lãnh đạo và cán bộ công ty CP Archi Reenco Hòa Bình.

Một số hình ảnh của buổi giao lưu ngoại khóa

Cán bộ khoa Lâm học chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo Công ty

Cán bộ và sinh viên khoa Lâm học chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo Công ty

Cán bộ và sinh viên khoa Lâm học cùng Lãnh đạo Công ty giao lưu văn nghệ


Chia sẻ