DANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKH SV NĂM HỌC 2008-2009

8 tháng 9, 2016
DANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKH SV NĂM HỌC 2008-2009

 

TT  Tên chuyên đề SV thực hiện Lớp GV hướng dẫn
1 Bước đầu nghiên cứu kỹ thuật nhân giống lan Kim Tuyến qua phôi hạt bằng phương pháp nuôi cấy invitro Nguyễn Thị Loan 51CNSH Nguyễn Thị Hồng Gấm
2 Đánh giá sai số đo chiều cao thân cây bằng thước đo cao Blume - Leiss và ảnh hưởng của nó đến sai số xác định thể tích bằng biểu thể tích hai nhân tố Nguyễn Văn Tưởng
Nguyễn Đức Chiến
Bùi Thanh Việt
51A Phạm Ngọc Giao
3 Nghiên cứu hệ thống tái sinh invitro từ rễ cây xoan ta phục vụ nhân giống cây con chất lượng cao Nguyễn Thị Chính
Lê Thị Huyền
51CNSH Bùi Văn Thắng
Vũ Kim Dung
4 Xác định ảnh hưởng của chế độ che sáng đến sinh trưởng và chất lượng của cây quang bì giai đoàn vườn ươm Nguyễn Thị Loan
Nguyễn Thị Phương B
Nguyễn Thị Thanh Hòa
51C Phạm Thị Huyền
Nguyễn Thị Thuần
5 Điều tra tình hình sâu bệnh hại đậu tương trong vụ xuân 2009 tại xã Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội Nguyễn Thị Nhung
Mai Hồng Nhung
Đỗ Thị Lý
52NLKH Bùi Thị Cúc
6 Nghiên cứu tương quan giữa chiều cao gỗ to với đường kính, chiều cao dưới cành và chiều cao thân cây cho loài dẻ ở rừng tự nhiên Nguyễn Thị Hoa
Nguyễn Văn Thuận
Trần Thị Hồng Thắm B
51B Phạm Ngọc Giao
Phạm Thế Anh
7 Nghiên cứu xói mòn đất dưới rừng cao su tại Hà Tĩnh Mai Thu Hà
Phạm Thị Oanh
51C Phạm Văn Điển
8 Nghiên cứu đặc điểm mang tính quy luật của thể tích gỗ to cành cây loài dẻ ở rừng tự nhiên Hồ Trung Lương
Trần Hữu Hà
Bạch Công Đạt
51B Vũ Tiến Hưng
9 Phân lập và tuyển chọn một số chủng Bacillus Thuringiensis có hoạt lực cao với côn trùng hại cây trồng Vũ Thu Đoàn
Trần Văn Tiến
51CNSH Nguyễn Thị Thu Hằng
10 Xác định tập đoàn cây trồng lâm nghiệp tại núi luốt, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội Trần Thị Hiền Lương
Mai Thị Ngọc Châm
51C Nguyễn Trọng Bình
11 Nghiên cứu đặc điểm sinh học và tìm hiểu khả năng nhân giống của loài cây óc chó trồng tại Trạm nghiên cứu giống Cẩm Quỳ, Ba vì, Hà Nội Nguyễn Thị Trang
Nguyễn Thị Vân
Phạm Thị Hương Liên
51C Phạm Thị Huyền
12 Ứng dụng phần mềm GIS và viễn thám để xác định độ tàn che rừng Phạm Thị Yến
Trịnh Thị Nguyệt
Phạm Thế Linh
51C Đỗ Anh Tuân
13 Ứng dụng phần mềm sinh khí hậu và GIS vào việc lựa chọn tập đoàn loài cây trồng rừng sản xuất cho khu vực núi Voi xã Hòa Sơn, huyện Lương sơn, Hòa Bình Lê Văn Quang
Trần Thị Tịnh
Cù Thị Thanh Yên
51C Đỗ Anh Tuân
14 Nghiên cứu hoàng thiện kỹ thuật nhân giống la Hoàng thảo Đùi gà bằng phương pháp nuôi cấy invitro Lê hoàng Đức
Trần Thị Thanh
51CNSH Nguyễn Thị Hồng Gấm
15 Nhân giống phong lan Hoàng Thảo Long Tu bằng phương pháp nuôi cấy trong ống nghiệm (invitro) Mai Thị Hương 51CNSH Vũ Thị Huệ
16 Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm sinh học hữu cơ ES - SC đối với cây bí xanh trong sản xuất nông nghiệp tại xã Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội Lê Quý Tâm
Hoàng Thị Hoài
Vương Thị Minh Diễn
52NLKH Kiều Trí Đức
17 Đánh giá ảnh hưởng và sử dụng LSNG đến đời sống người dân tại xã Ba Vì, huyện Ba vì, Hà Nội. Từ đó đề xuất những giải pháp về sinh kế tại khu vực nghiên cứu. Trần Ngọc Quang
Phạm Thị Tuyết
Cao Thị Minh Châu
51NLKH
51NLKH
52NLKH
Nguyễn Đình Hải
18 Giải pháp phát triển kinh tế trang trại hộ gia đình sau dồn điền đổi thửa dựa trên cơ sở "Tam nông" tại xã Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội Nguyễn Thị Vân
Trần Thị Tâm
Phùng Đình Điệp
51NLKH Kiều Trí Đức
19 Đánh giá hiện trạng một số mo hình sử dụng đất điển hình tại khu vực đệm VQG Ba Vì là cơ sở đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả của mô hình sử dụng đất Nguyễn Thị Huê
Lê Thị Ngọc Hà
Nguyễn Xuân Bách
51NLKH Nguyễn Đình Hải
20 Nghiên cứu đặc điểm hình thái, giải phẫu và chất lượng sinh lý hạt của một số loài tràm Lê Thị Ngọc Hà
Vũ Khánh Huyền
Hoàng Quốc Dương
51NLKH
52NLKH
Trần Bình Đà
21 Nghiên cứu thực trạng thảm thực vật tự nhiên và kinh nghiệm trồng rừng phục hồi trên bãi thải than tải Cẩm Phả, Quảng Ninh nhằm xây dựng một số mô hình trồng rừng thích hợp Yên Hồng Hạnh
Nguyễn Thị Thanh
Nguyễn Thị Thu Dung
51A Đỗ Anh Tuân
22 Mô phỏng cấu trúc rừng 3D dựa vào phần mềm SVS phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy Vũ Thị Mến
Phan Thị Thơ
Nguyễn Đức Thọ
51C
51C
51B
Đỗ Anh Tuân
23 Bước đầu nghiên cứu vật rơi rụng ở rừng keo tai tượng Nguyễn Tiến Thành
Nguyễn Thị Phương
51B
52NLKH
Đỗ Anh Tuân
24 Tìm hiểu chế độ phân bón đến sinh trưởng của loài Quang bì trong giai đoàn vườn ươm Nguyễn Hải Hiệp
Vũ Thị Trang
Lê Thị Thơm
51A Phạm Thị Huyền

Chia sẻ