DANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKH SV NĂM HỌC 2013-2014

8 tháng 9, 2016
DANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKH SV NĂM HỌC 2013-2014

 

TT  Tên chuyên đề SV thực hiện Lớp GV hướng dẫn
1 Nghiên cứu ảnh hưởng của cây trồng xen đến một số tính chất đất và sinh trưởng phát triển của cây chè thời kỳ KTCB tại xã Yên Kỳ – Hạ Hoà – Phú Thọ Đoàn Thị Hậu 55 NLKH Bùi Thị Cúc
2 Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống đậu tương trên đất 2 lúa vụ đông 2013 tại Xuân Dương – Thanh Oai – Hà Nội Nguyễn Thị Dân 55 NLKH Bùi Thị Cúc
3 Nghiên cứu tác động của chương trình xây dựng nông thôn mới đến đời sống người dân tại xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội Vũ Thị Nhung
Hoàng Thị Thêu
56 Khuyến Nông  Đồng Thị Thanh
4 Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển ngành nghề cho lao động nông thôn tại xã Nghĩa Hương, Quốc Oai, Hà Nội Nguyễn Thị Thuý Phương 56 Khuyến Nông Trịnh Hải Vân
5 Nghiên cứu kỹ thuật trồng mạch môn trong vườn cây ăn quả tại Bằng Giã – Hạ Hoà – Phú Thọ Nguyễn Ngọc Anh 55 NLKH Đồng Thị Thanh
6 Đánh giá tác động của hoạt động quy hoạch sử dụng đất và giao đất lâm nghiệp có sự tham gia tại huyện Na Rì – Bắc Kan Nguyễn Minh Tâm
Hoàng Văn Bào
Lường Thị Tuyết
56 Khuyến Nông Nguyễn Đình Hải
7 Đánh giá tác động của hoạt động quy hoạch sử dụng đất và giao đất lâm nghiệp có sự tham gia tại huyện Pác Nặm – Bắc Kan Lê Thị Lĩnh
Đặng Thị Nhi
Lê Văn Cường
56 Khuyến Nông Nguyễn Đình Hải

Chia sẻ