DANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKH SV NĂM HỌC 2014-2015

12 tháng 9, 2016
DANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKH SV NĂM HỌC 2014-2015

 

TT  Tên chuyên đề SV thực hiện Lớp GV hướng dẫn
1 Nghiên cứu tính chất lý, hóa học đất dưới rừng ngập mặn vườn QG Xuân Thủy, Nam Định Lã Thị Bình
Trần Văn Chủ
57 LS Nguyễn Hoàng Hương
2 Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp đáp ứng chương trình xây dựng nông thôn mới trên xã Xuân Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa Nguyễn Thị Niên 56 KN Bùi Thị Cúc
3 Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật canh tác hiệu quả một số cơ cấu cây trồng nông nghiệp tại xã Thụy An, Ba Vì, Hà Nội Vũ Thị Nhung 56 KN Kiều Trí Đức
4 Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và tái sinh của loài Bần chua tại vùng ngập mặn huyện Giao Thủy, Nam Định Đỗ Thị Hảo
Đỗ Thị Thu
Đỗ Duy Toản
56  LS
56B QLĐĐ
56  LS
Phạm Thị Hạnh
5 Nghiên cứu, đánh giá khu hệ thực vật tại vườn quốc gia Xuân Sơn, Tân Sơn, Phú Thọ Nguyễn Thị Loan
Đỗ Văn Đạt
Nguyễn Hoàng Long
57 LS Nguyễn Trọng Bình
6 Nghiên cứu hàm lượng Cacbon trên các bộ phận cây Luồng tại Thanh Hóa Trịnh Minh Toản
Nguyễn Thị Thơm
Đỗ Văn Nghĩa
56 LS Lê Xuân Trường
7 Đánh giá quá trình xây dựng nông thôn mới tại xã Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình Hoàng Thị Thêu 56 KN Đồng Thị Thanh

Chia sẻ