BỘ MÔN ĐIỀU TRA QUY HOẠCH

22 tháng 9, 2016

         Bộ môn điều tra quy hoạch rừng được thành lập từ năm 1956, là một bộ môn trực thuộc khoa Lâm học – Học viện Nông lâm. Trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, Bộ môn đã đào tạo được nhiều thế hệ sinh viên chuyên ngành Điều tra Quy hoạch rừng, cung cấp nhiều cán bộ quản lý cho các ban ngành trung ương cũng như các cơ quan chuyên ngành về lâm nghiệp và các địa phương.

1.Lĩnh vực đào tạo, chuyên môn

Hiện nay bộ môn điều tra quy hoạch đang giữ trọng trách giảng dạy 6 môn học chuyên môn chính là Điều tra rừng, Thống kê sinh học, Quy hoạch lâm nghiệp, Sản lượng rừng, Viễn Thám và GIS, Xây dựng và quản lý dự án lâm nghiệp với 17 môn học chuyên ngành khác nhau.

Bộ môn có chức năng đào tạo đại học, thạc sỹ và tiến sỹ chuyên ngành điều tra quy hoạch rừng.

Cán bộ được đào tạo chuyên ngành ĐTQH rừng sau khi ra trường thường công tác tại các vị trí như sau:

- Các cơ quan quản lý lâm nghiệp từ trung ương xuống địa phương

- Các doanh nghiệp lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng

 - Các viện nghiên cứu (Viện khoa học lâm nghiệp, viện ĐTQH rừng), trường đại học có đào tạo chuyên nghành lâm nghiệp)

 - Các đơn vị tư vấn thiết kế, đoàn điều tra quy hoạch rừng của các tỉnh

- Các cán bộ lâm nghiệp của các địa phương

Chức năng chủ yếu:

- Thiết kế, chỉ đạo thực hiện các biện pháp xây dựng và phát triển tài nguyên rừng

- Điều tra, đánh giá tài nguyên rừng, quy hoạch phát triển sản xuất lâm nghiệp và quy hoạch sử dụng đất

- Nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ KHKT và công nghệ Nông lâm nghiệp

- Xây dựng và quản lý các dự án lâm nghiệp

- Kỹ thuật xây dựng bản đồ lâm nghiệp bằng công nghệ GIS và viễn thám

- Tham gia đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trung học, công nhân trong lĩnh vực chuyên môn phụ trách.

2.Lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

  Các cán bộ trong bộ môn đã và đang tham gia nhiều chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học, dự án trọng điểm của nhà nước và nghành. Nhiều cán bộ sau khi được đào tạo chuyên ngành điều tra quy hoạch đã và đang tham gia nhiều chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học, dự án trọng điểm nhà nước và là cán bộ đầu ngành về lĩnh vực điều tra quy hoạch rừng. Các hướng nghiên cứu chủ yếu là:

 - Điều tra, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng

 - Xây dựng các phương pháp nghiên cứu cấu trúc, tăng trưởng và sản lượng rừng

 - Quy hoạch phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, quy hoạch sử dụng đất

 - Xây dựng các dự án đầu tư phát triển sản xuất lâm nghiệp

 - Đánh giá và xây dựng rừng theo tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững

 - Xây dựng bản đồ lâm nghiệp bằng công nghệ GIS

 - Xây dựng các phương án điều chế rừng

- Xây dựng các phương án điều tra đánh giá về đa dạng sinh học rừng

3. Thành tích đạt được

3.1. Thành tích tập thể

* Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc

  Trong 15 năm liền từ năm học 1999-2000 đến năm học 2013-2014 tập thể bộ môn luôn được tặng danh hiệu thi đua lao động tiên tiến, xuất sắc

* Bằng khen cấp bộ

   Từ năm 1986 tới nay bộ môn đã 9 lần được tặng bằng khen của Bộ NN&PTNT, trong đó 6 năm liền từ năm học 2003- 2004 đến năm học 2008-2009.

* Bằng khen cấp nghành

   Bộ môn đã 3 lần được công đoàn ngành NN&PTNT tặng bằng khen tổ công đoàn xuất sắc trong các năm 1998, 2006, 2008. Ngoài ra bộ môn cũng 2 lần được tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng bằng khen vào các năm 2003 và năm 2008.

* Bằng khen cấp chính phủ

   Trong 20 năm trở lại đây, từ năm 1990 bộ môn đã 3 lần được chính phủ tặng bằng khen vào các năm 1991, 1998 và 2009 vì những thành tích xuất sắc trong giảng dạy góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và Bảo vệ tổ quốc.

* Khen thưởng cấp nhà nước

   Bộ môn điều tra quy hoạch rừng được Nhà nước tặng huân chương lao động hạng ba năm 2001 vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 1996 đến năm 2000.

3.2. Thành tích cá nhân trong bộ môn:

Stt

CS Thi đua ngành

CS Thi đua toàn quốc

BK Chính phủ

HCLĐ hạng 3

01

TS. Ngô Kim Khôi

TS. Phạm Ngọc Giao

TS.Phạm Ngọc Giao

TS.Phạm Ngọc Giao

02

TS. Lê Sỹ Việt

 

TS.Ngô Kim Khôi

GS.TS.Vũ Tiến Hinh

03

GS.TS Trần Hữu Viên

 

GS.TS Trần Hữu Viên

GS.TS Trần Hữu Viên

04

TS. Nguyễn T Bảo Lâm

 

TS. Lê Sỹ Việt

TS. Nguyễn Trọng Bình

05

TS. Nguyễn Trọng Bình

 

TS. Nguyễn Trọng Bình

 

Ngoài ra hàng năm, nhiều lượt cán bộ trong bộ môn đã được nhà trường tặng danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và các bằng khen của bộ, của công đoàn nghành Nông nghiệp và phát triển nông thôn,

3.3. Danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú

STT

Họ và tên

Danh hiệu được phong tặng

Năm

1

Nguyễn Hải Tuất

Nhà giáo ưu tú

1990

2

Vũ Tiến Hinh

Nhà giáo ưu tú

1994

3

Phạm Ngọc Giao

Nhà giáo ưu tú

1996

4

Lê Sỹ Việt

Nhà giáo ưu tú

2000

5

Ngô Kim Khôi

Nhà giáo ưu tú

2000

6

Trần Hữu Viên

Nhà giáo ưu tú

2008

4. Thông tin về cán bộ

Hiện nay tổng số biên chế của bộ môn có 15 cán bộ cơ hữu và 1 cán bộ kiêm giảng. Trong số cán bộ giảng dạy đang công tác (kể cả kiêm giảng) có 1 GS- TS, 8 TS và 7 Thạc sỹ, 04 cán bộ đang đi học tập NCS và sau tiến sỹ ở nước ngoài, 1 cán bộ đang đào tạo NCS trong.

TS. PHẠM THẾ ANH, 1980

- Chức vụ: Trưởng BM, giảng viên

- Chuyên môn: Điều tra rừng, Sản lượng rừng

- Email: keodtra@gmail.com

 Thông tin chi tiết

Chi Tiết

TS. NGUYỄN HỒNG HẢI, 1974

- Chức vụ : Phó Trưởng BM, giảng viên

- Chuyên môn: GIS & Viễn thám

Email: nguyenhonghai1974@yahoo.com

 Thông tin chi tiết

TS. Vũ Tiến Hưng, 1978

- Chức vụ: Giảng viên

- Chuyên môn: Điều tra rừng

- Email: vutienhungdhln@yahoo.com

chi tiết

TS. CHU NGỌC THUẤN, 1980

- chức vụ :  Giảng viên

- Chuyên môn: GIS & Viễn thám

- E-mail:  chuthuanfuv@yahoo.com

TS. CAO THỊ THU HIỀN, 1983

- Chức vụ :  Giảng viên

- Chuyên môn: Thống kê toán học

- Email: caohien7983@yahoo.com

Thông tin chi tiết

TS. BÙI MẠNH HƯNG, 1981

- Chức vụ : Phó Trưởng khoa - Giảng viên 

- Chuyên môn: Thống kê toán học, Điều tra rừng

- Email: buimanhhungvfu@gmail.com

Thông tin chi tiết

T.S. ĐÀO THỊ HOA HỒNG, 1982

- Chức vụ :  Giảng viên

- Chuyên môn: Quy hoạch lâm nghiệp

- Email: daothihoahong@yahoo.com

Thông tin chi tiết

NCS. NGUYỄN DUY THỊNH, 1982

- Chức vụ :  Giảng viên

- Chuyên môn: Điều tra rừng

- Email: thinhvfu@gmail.com

NCS . NGUYỄN THẾ DŨNG, 1981

- Chức vụ :  Giảng viên

- Chuyên môn: Điều tra rừng, Viễn Thám&GIS

- Email: dungdtr@yahoo.com

NCS. LÊ TUẤN ANH, 1980

- Chức vụ :  Giảng viên

- Chuyên môn: Quy hoạch lâm nghiệp, Xây dựng quản lý dự án

- Email:  ltuanhln@yahoo.com

Thông tin chi tiết

ThS. LƯƠNG THỊ PHƯƠNG, 1984

chức vụ :  Giảng viên

Chuyên môn: Thống kê sinh học, Điều tra rửng

e-mailphuongdtqh@gmail.com

Thông tin chi tiết

ThS. VI VIỆT ĐỨC, 1982

- Chức vụ :  Giảng viên

- Chuyên môn: Quy hoạch lâm nghiệp

- Email: Vivietduc@yahoo.com

Thông Tin chi tiết

ThS. HOÀNG T. THU TRANG, 1986

- Chức vụ :  Giảng viên

- Chuyên môn: Quy hoạch lâm nghiệp

- Emailtrangmim@gmail.com

Thông Tin chi tiết

NCS. NGUYỄN TRỌNG MINH, 1983

- Chức vụ :  Giảng viên

- Chuyên môn: GIS & Viễn thám

- Emailminhnguyen1408@gmail.com

ThS. VŨ THỊ HƯỜNG, 1984

- Chức vụ :  Giảng viên

- Chuyên môn: Thống kê toán học

- EmailVuhuongfuv1984@gmail.com

Thông tin chi tiết

Th.S. NGUYỄN THỊ DUNG, 1987

Chức vụ: Trợ lý tổng hợp khoa Lâm học

- Email: dungquynhvfu@gmail.com

Các cán bộ đã từng công tác tại BM

PGS.TS. NGUYỄN TRỌNG BÌNH, 1954

Nguyên Chủ nhiệm Khoa Lâm Học

Chuyên môn: Điều tra rừng

Add: Tổ 5, Tân Bình, Xuân Mai, Chương Mỹ,

Hà Nội

e-mail:tamki54@yahoo.com

TS. VŨ THẾ HỒNG, 1954

Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn

Chuyên môn: Điều tra rừng, Sản lượng rừng

Add: Thành phố Hòa Bình – Tỉnh Hòa Bình

: 0122.4329004

GS. TS. TRẦN HỮU VIÊN, 1952

- Chức vụ:  Nguyên Hiệu Trưởng Trường ĐHLN, giảng viên cao cấp

- Chuyên môn: Quy hoạch lâm nghiệp

- Email: thvienfuv@hn.vnn.vn

 Thông tin chi tiết

 

GS. TS. VŨ TIẾN HINH, 1942

Nguyên Phó Hiệu trưởng

Giảng viên mời giảng

Chuyên môn: Thống kê toán học,

Điều tra rừng, Sản lượng rừng

e-mail: vthinhfuv@hn.vnn.vn

GS. TS. NGUYỄN HẢI TUẤT, 1937

Nguyên Phó Hiệu trưởng

Giảng viên mời giảng

Chuyên môn: Thống kê toán học

Add: Làng ĐH Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

e-mail: tientung@yahoo.com

 

PGS. TS. NGÔ KIM KHÔI, 1956

Phó Vụ trưởng Vụ ĐH và Sau ĐH

Chuyên môn:  Thống kê toán học

Thời gian công tác:  1979-2003

Add: 178/10/17 Tây Sơn, Hà Nội

e-mail: nkkhoi@moet.gov.vn

GS. TSKH. NGUYỄN NGỌC LUNG, 1939

Nguyên Cục trưởng Cục Lâm nghiệp

Chuyên môn: Điều tra rừng

Thời gian công tác: 1960-1964

Add: Hội Khoa học Lâm nghiệp VN

GS. TSKH. ĐỒNG SỸ HIỀN, 1918

Chuyên môn: Thống kê toán học, Điều tra rừng

Thời gian công tác: 1957-1964

Add:  P.201 C7B KTT Quỳnh Lôi, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

PGS. TS. VŨ NHÂM, 1944

Nguyên trưởng phòng KH&HTQT

Giảng viên mời giảng

Chuyên môn: Quy hoạch lâm nghiệp, Quản lý rừng bền vững

Add: 19, Làng Lâm nghiệp, ĐHLN, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

e-mail: nhamlam@yahoo.com

GS. TS. NGUYỄN QUANG HÀ, 1937

Nguyên Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp

Chuyên môn: Quy hoạch lâm nghiệp

Thời gian công tác: 1959-1968

Add: Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Tây

 

TS. LÊ SỸ VIỆT, 1948

Nguyên Chủ nhiệm Khoa LH

Giảng viên mời giảng

Chuyên môn: Quy hoạch lâm nghiệp, Xây dựng quản lý dự án

Add: 68 Tổ 2, Tân Xuân, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

e-mail: vietls@yahoo.com

PGS. VŨ ĐÌNH PHƯƠNG, (1927-2001)

Chuyên môn: Điều tra rừng

Thời gian công tác: 1961-1964

 

TS. NGUYỄN THỊ BẢO LÂM, 1953

Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn

Giảng viên mời giảng

Chuyên môn: Quy hoạch lâm nghiệp

Add: Làng Lâm nghiệp, ĐHLN

e-mail: nguyenthibaolam@yahoo.com

TS. PHẠM NGỌC GIAO, 1944

Nguyên Chủ nhiệm bộ môn

Giảng viên mời giảng

Chuyên môn: Điều tra rừng

Add: 32 Tổ 4, Tân Xuân, Xuân Mai,

Chương Mỹ, Hà Nội

ThS. VŨ THÀNH NAM, 1974

Chuyên môn: Điều tra rừng

Thời gian công tác: 1997-2004

Phòng QLSD rừng - Cục Lâm nghiệp

Add: P.902 CT3C - X2 Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

ThS. HOÀNG XUÂN Y, 1954

Giám đốc TT Dịch vụ trường ĐHLN

Giảng viên kiêm giảng

Chuyên môn: Quy hoạch lâm nghiệp

e-mail: hoangxuanydhln@yahoo.com

 

KS. LÊ THỊ NHÂM, 1954

Nhân viên kỹ thuật năm từ năm 1975

Chuyên môn: Điều tra rừng

Add: 75 Tổ 3, Tân Bình, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

e-mail: giangnham@yahoo.com

KS. ĐOÀN ĐÌNH HẢI, 1931

Chuyên môn: Điều tra ảnh máy bay, Điều tra quy hoạch rừng

Thời gian công tác: 1961-1974

Add:  P.7, Tầng 2, B2 KTT Viện Nhi TW, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

KS. NGÔ ĐÌNH LỤC, 1935

Chuyên môn: Điều tra rừng

Thời gian công tác: 1962-1974

Add: Lộc Hà, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội

KS. HOÀNG VĂN BÍCH, 1941

Chuyên môn: Đo đạc bản đồ

Thời gian công tác: 1977-1982

Add: Trác Dương, Thái Dương, Hưng Hà, Thái Bình

KS. LÊ HUY CƯỜNG, 1942

Chuyên môn: Điều tra rừng

Thời gian công tác: 1965-1970

Add: P11.2, 27 Lạc Trung, Hà Nội

 

KS. TẠ ĐÌNH KẾ, (1938-2002)

Chuyên môn: Đo đạc lâm nghiệp

Thời gian công tác: 1965-1974

KS. HUỲNH THẠCH, 1940

Chuyên môn: Quy hoạch rừng

Thời gian công tác: 1965-1973

Chức vụ hiện nay: Đã nghỉ hưu

Add: P.208, B4, Trung Tự, Hà Nội

KS. LÊ VĂN TẤC,  1940

Chuyên môn: Điều tra rừng

Thời gian công tác: 8/1969-10/1983

Add: Tổ dân phố số 3, TT. Thiên Tân, Hoa Lư, Ninh Bình

TS. NGUYỄN THẾ HIỂN, 1946

Nguyên Trưởng Ban NCPT các ngành SX, Viện Chiến lược PT

Chuyên môn: Quy hoạch lâm nghiệp

Thời gian công tác: 1968-1989 (2003)

Add: Láng Hạ, Hà Nội

e-mail: hien_dsi@yahoo.com

KS. ĐINH CÔNG LƯỢC, (1936-2000)

Chuyên môn: Quy hoạch lâm nghiệp

Thời gian công tác:  9/1969-5/1973

 

KS. PHẠM BÁ CỰ, 1943

Chuyên môn: Đo đạc lâm nghiệp

Thời gian công tác: 1973-1983

Add: Sở NN & PTNT Nghệ An

KS. NGÔ SỸ BÍCH, 1955

Phó Giám đốc Sở KH& ĐT Bắc Ninh

Chuyên môn: Đo đạc lâm nghiệp

Thời gian công tác: 1978-1997

Add: 200 Đường 18, TX. Bắc Ninh

KS. ĐẶNG BÁ HIẾU, 1956

Chuyên môn: Điều tra rừng

Thời gian công tác:  1979-1982

Add: 193, Phan Đình Phùng, TP. Vinh Nghệ An

 

 

Và các thầy cô: ThS. Nguyễn Quang Việt, KS. Nguyễn Xuân Tửu, KS. Hoàng Đình Bá, KS.Trung tá Trịnh Duy Quế, TS. Hoàng Xuân Thuận, TS. Bùi Đoàn, GS. TS. Mai Duy Diễn, TS. Nguyễn Chí Thành, KS. NGƯT. Nguyễn Đình Thi, KS. Văn Hàn Thuyên, KS. Nguyễn Hoàng Chương, KS. Võ Văn Hồng, KS. Cao Đức Long, KS. Trần Trọng Liên, KS. Nguyễn Hoài Nam, KS. Bùi Đức Tiến, KS. Nguyễn Sơn, KS. Trần Quang Thái, KS. Triệu Anh Kiệt, KS. Trần Ngọc San, KS. Trần Huy Ích, KS. Bùi Mạnh Dần, KS. Nguyễn Hữu Thành, Ths. Trần Hải Long, KS. Trần Thanh Hải, KS. Kiều Văn Thịnh, TS. Chu Thị Bình, TS. Cao Danh Thịnh, KS. Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Thị Kiểm, Nguyễn Thị Hài,  KS. Vũ Thị Miền...


Chia sẻ