Thông tin tuyển dụng của TT điều tra Quy hoạch Nông, Lâm nghiệp

3 tháng 9, 2019
Trung tâm điều tra Quy hoạch Nông, Lâm nghiệp là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp Và PTNT tỉnh Bắc Giang có nhu cầu tuyển dụng lao động năm 2019 như sau:


Chia sẻ