Kỷ niệm Khoa lâm học 65 năm Xây dựng và Phát triển (1956-2021)

4 tháng 11, 2021
Kỷ niệm Khoa lâm học 65 năm Xây dựng và Phát triển (1956-2021)

Khoa Lâm học được thành lập năm 1956 với tư cách là một khoa thuộc Học viện Nông Lâm (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam). Khoa là tiền thân của trường Đại học Lâm nghiệp. Có thể nói, với bề dày lịch sử 65 năm, 65 năm một chặng đường lịch sử, 65 năm đánh dấu một mốc son quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển, đào tạo nguồn lực, cán bộ khoa học Lâm nghiệp đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Khoa Lâm học luôn giữ vững vai trò chủ chốt trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho ngành lâm nghiệp.

Khoa Lâm học - Trường Đại học Lâm nghiệp được giao nhiệm vụ: Đào tạo nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực lâm sinh phục vụ cho sự nghiệp phát triển của ngành. Nhận thức được tầm quan trọng, Khoa Lâm học đã luôn luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các Kỹ sư ra trường đã và đang đóng vai trò rất quan trọng đối với sự nghiệp phát triển rừng, phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương trên cả nước. Phần lớn kỹ sư lâm nghiệp đã phát huy tốt các kiến thức được đào tạo, năng động sáng tạo trong công tác, có khả năng tự học hỏi vươn lên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trên mọi cương vị và lĩnh vực công tác, trong đó nhiều cán bộ đã cố gắng phấn đấu vươn lên đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của nền kinh tế thị trường và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Trong hành trình phát triển của Trường Đại học Lâm nghiệp, khoa Lâm học luôn là một khoa chủ chốt, có bề dày truyền thống trong công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao của Học viện Nông lâm trước đây và của trường Đại học Lâm nghiệp ngày nay.

Với những thành tích xuất sắc đạt được, Khoa đã vinh dự được tặng những phần thưởng cao quý: Huân chương lao động hạng nhì năm 1992; Huân chương lao động hạng ba năm 1996; Nhiều năm đạt danh hiệu tập thể lao động xuât́ sắc, tập thể lao động tiên tiến; Nhiều bộ môn, cá nhân nhận huân chương Lao động, bằng khen của chính phủ… và nhiều phần thưởng cao quý khác như: 01 nhà giáo nhân dân và 08 nhà giáo ưu tú. Có được những thành tựu trên là nhờ có sự đóng góp công sức của các thế hệ thầy và trò đã từng giảng dạy, công tác và học tập tại Khoa cũng như sự quan tâm chỉ đạo của tập thể lãnh đạo Nhà trường.


Chia sẻ