Giảng viên khoa Lâm học tổ chức lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật Lâm nghiệp

8 tháng 9, 2023
Từ ngày 23/8/2023- 25/8/2023 tại thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Trung tâm NCLN&BĐKH - khoa Lâm Học - VNUF đã kết hợp với Trung tâm Khoa học kỹ thuật huyện Mộc Châu tổ chức thành công lớp tập huấn "...

Thúc đẩy phát triển kinh tế dưới tán rừng, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế phát triển ngành Lâm nghiệp đang là mục tiêu của nhiều địa phương. Tham dự lớp tập huấn có 40 học viên là cán bộ khuyến nông, cán bộ kỹ thuật, nông dân, thành viên HTX trên địa bàn huyện. Lớp học kết hợp lý thuyết và tham quan 2 mô hình đang sản xuất theo chuỗi là HTX nông nghiệp hữu cơ Mộc Vân Trang và HTX Nông Lâm nghiệp Tây Bắc xanh. Kết thúc lớp tập huấn với mong muốn các học viên có những hiểu biết thêm về chuỗi, cách tổ chức chuỗi, cách chọn ngành hàng xây dựng chuỗi giá trị phù hợp với thực tế ở địa phương. Từ đó, tạo động lực giúp người dân địa phương mở rộng sản xuất, phát triển rừng theo hướng bền vững; góp phần thay đổi thói quen thu hái tận diệt LSNG, tập quán sản xuất, tận dụng diện tích đất trống dưới tán rừng để phát triển kinh tế và làm giàu từ rừng.

Một số hình ảnh lớp tập huấn

Mọi vấn đề cần tư vấn và thông tin thêm vui lòng liên hệ:

Assoc. Prof. Dr. Nguyen Minh Thanh

Senior lecturer, Department of Soil Science - VNUF

Xuan Mai, Chuong My, Ha Noi.

Mobi: 0912662183

Email. thanhnm@vnuf.edu.vn/thanhminhnguyen65@gmail.com

 


Chia sẻ