BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT

27 tháng 9, 2016

E –mail: Bmkhoahocdat@gmail.com

1. Lược sử về Bộ môn        

   Bộ môn Khoa học đất (tiền thân là bộ môn Thổ nhưỡng học) được thành lập từ năm 1956, là bộ phận trực thuộc khoa Nông học, Học viện Nông lâm - Hà Nội. Cùng với sự phát triển của Trường Đại học Lâm nghiệp và để phù hợp với nhiệm vụ được giao cũng như những lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy trọng tâm, Bộ môn mang những tên gọi khác nhau ở từng thời kỳ:

 • Bộ môn Đất rừng trong giai đoạn từ 1964 đến 1990.
 • Bộ môn Đất Lâm nghiệp trong giai đoạn từ 1991 đến 2007.
 • Bộ môn Khoa học đất, từ năm 2008 đến nay.

   Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển Bộ môn đã xây dựng, bồi dưỡng được đội ngũ các nhà khoa học gồm 51 cán bộ, trong đó có 1 Giáo sư và 2 Phó Giáo sư. Góp phần vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Trường Đại học Lâm nghiệp, Bộ môn đã tham gia đào tạo được nhiều thế hệ sinh viên cho nhiều ngành học khác nhau trong và ngoài trường, đóng góp lớn vào thành tựu chung của Nhà trường.

2. Lĩnh vực đào tạo, chuyên môn

   Hiện nay bộ môn Khoa học đất chịu trách nhiệm giảng dạy cho 12 ngành học: Lâm sinh, Lâm nghiệp, Khuyến nông, Khoa học môi trường, Quản lý tài nguyên thiên nhiên, Quản lý tài nguyên rừng, Quản lý tài nguyên và môi trường, Quản lý đất đai, Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Lâm nghiệp đô thị và Kiến trúc cảnh quan ở bậc đại học và sau đại học. Giảng viên thuộc Bộ môn đang đảm nhiệm các môn học sau:

 • Thổ nhưỡng 1 (Khoa học đất đại cương), Thổ nhưỡng 2 (Phân loại đất, điều tra và lập bản đồ và phân bón).
 • Quản lý sử dụng đất Lâm nghiệp
 • Địa chất tài nguyên thiên nhiên
 • Quản lý đất Nông nghiệp bền vững

 3. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

   Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy, Bộ môn Khoa học Đất đã đa dạng hóa các hướng nghiên cứu, từ các nghiên cứu mang tính cơ bản tới các nghiên cứu ứng dụng, hiện đại nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến tài nguyên đất. Các hướng nghiên cứu chủ yếu của bộ môn gồm:

 • Điều tra, xây dựng lập bản đồ đất
 • Phân hạng lập địa, đánh giá tiềm năng và đánh giá mức độ thích hợp đối với rừng trồng.
 • Các hệ sinh thái đất rừng nhiệt đới và môi trường, chu trình C và các nguyên tố dinh dưỡng
 • Các hệ thống canh tác đất dốc - xói mòn và các biện pháp bảo vệ đất chống xói mòn.
 • Công nghệ cải tạo các loại đất có vấn đề (tập trung vào các biện pháp sinh học): ô nhiễm đất, suy giảm độ phì đất.
 • Mối quan hệ giữa sử dụng đất và biến đổi khí hậu
 • Tích lũy C trong đất dưới các trạng thái thảm thực vật.

 4. Thành tích đã đạt được

   Bộ môn Khoa học đất đã xây dựng và phát triển các chương trình môn học đáp ứng nhu cầu và chương trình đào tạo của Nhà trường. Bộ môn cũng đã biên soạn và xuất bản các giáo trình, bài giảng phục vụ giảng dạy và nghiên cứu trong và ngoài Trường.

Bộ môn đã nhiều năm liền đạt Tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động tiên tiến xuất sắc.

5. Thông tin cán bộ:

   Tổng số cán bộ của bộ môn: 07; trong đó có 02 nam, 05 nữ; Tiến sĩ: 03; Thạc sĩ: 03; 01 cán bộ đang học NCS tại Đức.

6 . Cán bộ cơ hữu của Bộ môn Khoa học đất

TS. PHÍ ĐĂNG SƠN, 1973

- Chức vụTrưởng Bộ môn, giảng viên

- Chuyên môn: Thổ nhưỡng 1, Địa chất tài nguyên

- Email:  sonpd@vfu.edu.vn

Thông tin chi tiết

ThS. NGUYỄN HOÀNG HƯƠNG, 1979

- Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn, giảng viên

- Chuyên môn: Thổ nhưỡng, quản lí sử dụng đất

- Email: hoanghuongfuv@gmail.com

 Thông tin c hi tiết

ThS. TRẦN THỊ NHÂM, 1989

- Chức vụ: Giảng viên

- Chuyên môn: Thổ nhưỡng 1

- Email : nhamvfu2014@gmail.com

Thông tin chi tiết

ThS.  NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG, 1986

- Chức vụ: Giảng viên       

- Chuyên môn: Thổ nhưỡng 1, Thổ nhưỡng 2.

- Email: ntbpvfu@gmail.comThi_Bich_Phuong.Nguyen@tu-dresden.de

chi tiết

NCS. LÊ BÁ THƯỞNG,1984

- Chức vụ: Giảng viên       

- Chuyên môn: Thổ nhưỡng 1, 2; Quản lý sử dụng đất

- Email: Lenguyen.vfu@gmail.com

Thông tin Chi tiết

T.S.  ĐINH MAI VÂN, 1985

- Chức vụ: Giảng viên       

- Chuyên môn: Thổ nhưỡng 1, 2; Quản lý sử dụng đất

- Email : vandinhmai@gmail.commai-van.dinh@uni-bayreuth.de

Thông tin chi tiết

ThS. TRẦN THỊ QUYÊN, 1987

- Chức vụGiảng viên       

- Chuyên môn: Thổ nhưỡng 1, Thổ nhưỡng và môi trường đất

- Email: quyenhungyen87@gmail.com

Thông tin chi tiết​

 

CÁC CÁN BỘ ĐÃ TỪNG CÔNG TÁC TẠI BỘ MÔN

  

  THÔNG TIN VỀ ĐỊA CHỈ CÁN BỘ ĐÃ NGHỈ HƯU 

TT

Họ tên

Địa chỉ

1

TS. Hà Quang Khải

Số 21, ngách 70/ngõ 176, phố Đỗ Đức Dục, Hà Nội.

2

KS. Vi Văn Viện

SN 20, Tổ 7, Tân Xuân; Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

3

KS. Hoàng Thị Yến

SN 27, ngõ 2, Tổ 7, khu Tân Xuân, Xuân Mai, Chương Mĩ, Hà Nội.

4

KS. Mai Kim Tuyến

SN 18, ngách 3, ngõ 58, phố Trần Bình, Hà Nội.

5

KS. Lê Vạn

Sn 42 , tổ 6, khu Tân Xuân, Xuân Mai, Chương Mĩ, Hà Nội.

6

KS. Lâm Quế Như

SN 39, tổ 6, khu Tân Xuân, Xuân Mai, Chương Mĩ, Hà Nội.


Chia sẻ